ONZE
SPEER-
PUNTEN

Als GSU besteden wij extra aandacht aan:

-veiligheid
Wij vinden het enorm belangrijk dat onze inwoners zich veilig
voelen in hun eigen huis en ook buiten op straat.

Denk hierbij aan: het reduceren van de snelheid in onze straten, goede verlichting en het monitoren van inbraakcijfers. Waar nodig kunnen wij hierop inspringen en bijvoorbeeld zorgen voor meer handhaving. 
 

-het stimuleren van starters- en seniorenwoningen
Onze dorpskernen zijn populair om in te wonen. Voor mensen van
buiten onze gemeenten, maar ook bij onze eigen jeugd en ouderen.
Hiervoor willen wij ons extra inzetten. Wij willen ouderen de mogelijkheid bieden om in hun geliefde dorp te kunnen blijven wonen. Ook de jeugd willen wij de kans geven (denk aan CPO projecten) om zich in Galder, Strijbeek en Ulvenhout te kunnen vestigen. 

-het behouden van openbaar vervoer
Al sinds jaren blijkt het lastig om op een rendabele manier openbaar
vervoer te kunnen aanbieden in onze dorpen. Toch vinden wij het van
essentieel belang dat dit niet verloren gaat. Wij zullen hier dan ook
te allen tijde voor strijden om dit voor onze inwoners te behouden.

-leefomgeving, leefbaarheid in het algemeen
Wij hechten veel waarde aan de wensen van onze inwoners.
Als GSU willen wij de woonvreugde van de mensen kunnen blijven
garanderen en verbeteren waar mogelijk. Dit is een samenspel van ons als GSU
en u als inwoner van onze gemeente. Door met elkaar in gesprek te gaan,
kunnen wij ons inzetten om uw wensen waar te maken.

Wanneer er bepaalde onderwerpen/zaken spelen waarbij wij ons kunnen
inzetten als politieke partij, zullen we dit na overleg met de achterban zeker
oppakken en gaan aankaarten bij de gemeente.